Od 23 czerwca rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie