Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "II Ogólnopolski Turniej Hokeja Halowego z okazji 11 listopada" - ZOBACZ