Dnia 17 czerwca 2019 roku w poniedziałek Szkołę Podstawową w Laskach Wielkich odwiedził Pan Marcin Kostrzyński – leśnik, były myśliwy, filmowiec, obserwator dzikiego życia i obrońca praw zwierząt. Na co dzień prowadzi swój kanał na YouTube pt. „Marcin z lasu”, na którym zamieszcza materiały przedstawiające dziką naturę. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Pan Marcin przedstawił w sposób bardzo ciekawy i interesujący życie leśnych zwierząt, które wspólnie oglądaliśmy. Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi za fantastyczne przeżycia, a inicjatorowi spotkania z Panem Marcinem, Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Panu Wojciechowi Szczęsnemu za jego umożliwienie.

Tekst: Magdalena Śniadecka, Zdjęcie: Weronika Banasik

Gmina Gąsawa na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu” otrzymała dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze w wysokości 84,80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 219 391,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 186 482,35 zł. Całkowite koszty kwalifikowalne zadania to 258 716,40. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6 lutego 2018 r. W ramach operacji zagospodarowano teren plaży w Chomiąży Szlacheckiej poprzez wybudowanie tzw. biesiadnika – zadaszonej wiaty z utwardzonym podłożem, która umożliwi organizowanie plenerowych imprez integracyjnych, również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, utworzenie boiska do gry w siatkówkę plażową, zakup i montaż ławek oraz przygotowanie miejsca na ognisko a także doposażenie placu zabaw. Operacja zakładała również częściowe utwardzenie zjazdu na plażę, oraz usunięcie nadmiernie zarastającej brzeg jeziora Chomiąskiego roślinności wraz z piaskowaniem dna po wycince trzcin a także budowę pomostu stalowego z drewnianym pokładem. W dniu 12 czerwca 2019 r. Gmina Gąsawa uzyskała pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie na przystąpienie do użytkowania ww. obiektu. Celem, jaki przyświecał Gminie Gąsawa w staraniach o uzyskanie dofinansowania było wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym a także wykorzystanie świetności i popularności tego miejsca poprzez stworzenie atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

Tekst: Marlena Jułga, zdjęcia: Mieszko Langowski

Zawiadamiam, że zwołuję VII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku (środa) o godz.13:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
  6. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach przez radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:

21 maja 2019 r. nauczyciele z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie zorganizowali IV Mistrzostwa Klas Mundurowych. Jest to od 2016 r. cykliczna impreza, która odbywa się pod hasłem „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak” dofinansowana w ramach zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Żninie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz dzięki środkom finansowym Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej. Honorowy patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
o burzach z gradem
Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: powiaty: aleksandrowski(35), bydgoski(36), Bydgoszcz(35), chełmiński(40), Grudziądz(40), inowrocławski(34), mogileński(33), nakielski(34), radziejowski(33), sępoleński(36), świecki(39), Toruń(39), toruński(39), tucholski(37), Włocławek(36), włocławski(36), żniński(32)
Ważność: od godz. 16:00 dnia 22.05.2019 do godz. 24:00 dnia 22.05.2019
Przebieg: prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%