Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 8:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2024 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Przebadaj się i żyj. Bezpłatne badania dla pań z roczników od 1950 do 1979 w Gąsawie w dniu 16 lutego 2024 roku. Rejestracja pod numerami telefonów: 61 855 75 28 oraz 61 581 30 77

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 5 stycznia 2024 roku (piątek) o godz. 8:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LXV sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 8 stycznia 2024 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Zawiadamiam, że zwołuję XXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego oraz na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek) w godzinach 9:00 - 13:00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Marcinkowie Dolnym nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Marcinkowa Górnego oraz Marcinkowa Dolnego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Zawiadamiam, że zwołuję XXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8:00 w budynku na Stadionie Gminnym w Gąsawie przy ul. Sportowej 22.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazewnictwa organów Gminy Gąsawa.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gąsawa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023 - 2032.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że po zakończeniu obrad sesji odbędą się posiedzenia komisji Rady Gminy w Gąsawie, na których zostanie omówiony projekt budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli jeszcze więcej dorobić do swojego świadczenia niż dotychczas. Bezpieczny limit przychodu wynosi ponad 5 tys. zł brutto.

Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów, za które wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – zmiany od 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r., zmieniają się przepisy dotyczące osób podlegających na wniosek ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, za które składki do KRUS opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.