Dnia 17 czerwca 2019 roku w poniedziałek Szkołę Podstawową w Laskach Wielkich odwiedził Pan Marcin Kostrzyński – leśnik, były myśliwy, filmowiec, obserwator dzikiego życia i obrońca praw zwierząt. Na co dzień prowadzi swój kanał na YouTube pt. „Marcin z lasu”, na którym zamieszcza materiały przedstawiające dziką naturę. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Pan Marcin przedstawił w sposób bardzo ciekawy i interesujący życie leśnych zwierząt, które wspólnie oglądaliśmy. Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi za fantastyczne przeżycia, a inicjatorowi spotkania z Panem Marcinem, Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Panu Wojciechowi Szczęsnemu za jego umożliwienie.

Tekst: Magdalena Śniadecka, Zdjęcie: Weronika Banasik

Gmina Gąsawa na realizację operacji pt. „Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiąży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu” otrzymała dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze w wysokości 84,80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 219 391,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 186 482,35 zł. Całkowite koszty kwalifikowalne zadania to 258 716,40. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 6 lutego 2018 r. W ramach operacji zagospodarowano teren plaży w Chomiąży Szlacheckiej poprzez wybudowanie tzw. biesiadnika – zadaszonej wiaty z utwardzonym podłożem, która umożliwi organizowanie plenerowych imprez integracyjnych, również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, utworzenie boiska do gry w siatkówkę plażową, zakup i montaż ławek oraz przygotowanie miejsca na ognisko a także doposażenie placu zabaw. Operacja zakładała również częściowe utwardzenie zjazdu na plażę, oraz usunięcie nadmiernie zarastającej brzeg jeziora Chomiąskiego roślinności wraz z piaskowaniem dna po wycince trzcin a także budowę pomostu stalowego z drewnianym pokładem. W dniu 12 czerwca 2019 r. Gmina Gąsawa uzyskała pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie na przystąpienie do użytkowania ww. obiektu. Celem, jaki przyświecał Gminie Gąsawa w staraniach o uzyskanie dofinansowania było wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym a także wykorzystanie świetności i popularności tego miejsca poprzez stworzenie atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej.

Tekst: Marlena Jułga, zdjęcia: Mieszko Langowski

21 maja 2019 r. nauczyciele z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie zorganizowali IV Mistrzostwa Klas Mundurowych. Jest to od 2016 r. cykliczna impreza, która odbywa się pod hasłem „Sprawny jak Policjant, Żołnierz, Strażak” dofinansowana w ramach zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Żninie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz dzięki środkom finansowym Gąsawskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej. Honorowy patronat nad zawodami objął Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki.

pobierz regulamin

pobierz kartę zgłoszenia

Kończący piłkarskie zmagania strażaków ochotników w edycji 2019, X Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP o Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Dh Waldemara Pawlaka rozegrano w dniach 6-7 kwietnia w Gąsawie i Rogowie. Dziesięć zespołów rywalizowało w dwóch grupach, a następnie wszystkie ekipy spotkały się w Gąsawie, by dopełnić turniejowej formuły gry „każdy z każdym”. Dla zachowania do samego końca odpowiedniego poziomu sportowych emocji, drużyny z miejsc 3 (Gąsawa) i 4 (Marcinkowo Dolne) zagrały mecz o III lokatę w turnieju, zaś z miejsc 1 (Wapno) i 2 (Wójcin) zagrały o mecz o tryumf w całej imprezie. Mecze trwały 12 minut. Obsługę sędziowską turnieju zapewnili: Rafał Liana, Marcin Liana, Rafał Podlewski, Sławomir Kujawa, Mateusz Mrówczyński i Rafał Wódkowski. Z piłkarskiej rywalizacji zwycięsko wyszła reprezentująca województwo łódzkie drużyna OSP Wójcin, która zdobyła Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Dh Waldemara Pawlaka oraz bon o wartości 1.500,00 zł. Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dh Zdzisława Dąbrowskiego oraz bon o wartości 1.000,00 zł za zajęcie drugiego miejsca wywalczyła OSP Wapno z województwa wielkopolskiego. Na ostatnim miejscu podium znalazła się ekipa z województwa kujawsko-pomorskiego - OSP Marcinkowo Dolne, która otrzymała Puchar Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka oraz bon o wartości 500,00 zł. Puchar fair-play Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie Dh Bogdan Makowski wręczył drużynie OSP Lubsin (województwo kujawsko-pomorskie). Tomasz Michalczak, Wójt Gminy Rogowo nagrodził najlepszego zawodnika turnieju, którym został Marcin Przybył z OSP Wapno, natomiast Błażej Łabędzki, Wójt Gminy Gąsawa wręczył nagrodę najlepszemu bramkarzowi turnieju, którym został Marcin Czajka z OSP Marcinkowo Dolne. Najlepszy strzelec turnieju z 8 bramkami na koncie – Marek Poznański z OSP Wapno otrzymał nagrodę z rąk Starosty Żnińskiego Dh Zbigniewa Jaszczuka. Dh Andrzej Krygier – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Rogowie uhonorował pamiątkową statuetką najstarszego zawodnika turnieju, którym był Tomasz Hemerling z OSP Wapno.

Tekst i zdjęcia: Paweł Kranz

Więcej zdjęć dostępne tutaj