W piątek 22 marca w gminnym Centrum Kultury „Stodoła” w Gąsawie przeprowadzono gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Z testami przygotowanymi przez pracownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie - mł. asp. Daniela Osmańskiego, zmierzyli się uczniowie ze szkół w Gminie Gąsawa. Najwyższym poziomem wiedzy z dziedziny ochrony przeciwpożarowej wykazali się: - w kategorii szkół podstawowych klas I-VI Szymon Ertmann i Kacper Musielski; - w kategorii szkół podstawowych klas VII-VII i III gimnazjum Marcin Juchniewicz, Mikołaj Olszak, Igor Superczyński; - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych (średnich) Łukasz Kurek i Michał Lemański. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Gąsawa. Będą oni reprezentować naszą gminę w etapie powiatowym konkursu, który zaplanowano na 4 kwietnia w żnińskim domu kultury.

Tekst i zdjęcia: Paweł Kranz

Więcej zdjęć dostępne tutaj

W niedzielne popołudnie 17 marca sześć sołectw Gminy Gąsawa przystąpiło do piłkarskiej rywalizacji w turnieju o Puchar Wójta Gminy Gąsawa, rozegranym w gąsawskiej hali sportowej. Grano systemem „każdy z każdym”, mecze trwały 12 minut, a arbitrem był Rafał Liana. Nie zabrakło emocji, twardej walki i pięknych bramek. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

1. Marcinkowo Dolne

2. Szelejewo

3. Godawy

4. Biskupin

5. Łysinin

6. Obudno

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i piłki, a ekipy na podium także puchary. Ponadto Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki docenił indywidualne umiejętności zawodników, nagradzając ich pamiątkowymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Otrzymali je: Jacek Chumeńczuk (Marcinkowo Dolne) – zdobywca 3 bramek i tytułu „króla strzelców” turnieju, Jacek Judek (Szelejewo) – najlepszy zawodnik turnieju, Dawid Stelmaszewski (Godawy) – najlepszy bramkarz

Tekst i zdjęcia: Paweł Kranz

Więcej zdjęć dostępne tutaj

W sobotę 9 marca hale sportowe w Gąsawie oraz w Żninie przy I LO im. Braci Śniadeckich gościły uczestników XV Wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trzynaście zespołów rywalizowało w dwóch grupach, a do fazy pucharowej awansowały po cztery najlepsze drużyny. Mecze trwały 12 minut. Kulminacyjna część turnieju miała miejsce w Gąsawie. Obsługę sędziowską zapewnili: Janusz Kuśnierek, Marcin Liana, Mateusz Mrówczyński, Rafał Podlewski, Patryk Wódkowski. Opiekę medyczną sprawowała OSP Obudno. Pasjonujące, piłkarskie zmagania strażaków wygrała reprezentująca powiat radziejowski drużyna OSP Lubsin, która zdobyła Puchar Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dh Zdzisława Dąbrowskiego. Puchar za drugie miejsce z rąk Starosty Żnińskiego Dh Zbigniewa Jaszczuka trafił do zespołu OSP Steklin reprezentującej powiat toruński. Błażej Łabędzki, Wójt Gminy Gąsawa nagrodził pucharem za trzecie miejsce ekipę OSP Marcinkowo Dolne reprezentującą powiat żniński. Puchar fair-play Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Żninie Dh Bogdan Makowski wręczył drużynie OSP Marcinkowo Dolne. Indywidualnie wyróżnili się: Łukasz Skowroński z OSP Steklin, który strzelając 9 bramek zdobył tytuł króla strzelców turnieju i nagrodę Komendanta Powiatowego PSP w Żninie st. bryg. Grzegorza Rutkowskiego, Mateusz Wróblewski z OSP Steklin uznany został najlepszym zawodnikiem turnieju i otrzymał nagrodę Przewodniczącej Rady Powiatu w Żninie Józefy Błajet, Michał Słowiński z OSP Lubsin zyskał miano najlepszego bramkarza i do jego rąk trafiła pamiątkowa statuetka Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żninie Dh Jana Szablewskiego.

Tekst i zdjęcia: Paweł Kranz

Więcej zdjęć dostępne tutaj

         Zawiadamiam, że zwołuję IV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 4 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok:
  1. wprowadzenie do dyskusji Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2026:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2019 - 2026,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,
  2. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gąsawa;
  3. metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,
  4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie na 2019 r .
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik