ZAWIADOMIENIE

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) w godzinach 9:00 - 11:30 z uwagi na zaplanowane prace na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców Annowa oraz Wiktorowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej: www.zus.pl.

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W związku z licznym występowaniem chrabąszcza majowego i szkodami wywoływanymi przez pędraki w Leśnictwie Niedźwiedzi Kierz (obręb Szczepanowo, gmina Dąbrowa) i Leśnictwie Łysinin (obręb Szczepanowo, gmina Żnin Obszar Wiejski, Gąsawa), w terminie od 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. będą wykonywane zabiegi chemiczne przy użyciu środka Mospilan 20 SP.

Na granicy lasu objętego opryskiem chemicznym, szczególnie przy drogach prowadzących do lasu, wywieszone zostaną tablice informujące o zakazie wstępu do lasu.

Zarządzenie Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołąbki
Mospilan 20 SP Etykieta
Obszar oprysku - Leśnictwo Niedźwiedzi Kierz
Obszar oprysku - Leśnictwo Łysinin

Tylko do 17 maja br. rodzice mogą złożyć wniosek o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Jeśli wniosek wpłynie po tej dacie, to świadczenie nie będzie przeliczone, a zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości. Wniosek o przeliczenie zasiłku mogą złożyć rodzice, którzy pobierali go na 26 kwietnia br. - przypomina Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2023 r. (M. P. z 2023 r. poz. 486) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2023 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4 088,00 zł.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura czy renta? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? Kiedy warto złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia? Dla kogo emerytura z rekompensatą? Na jakie świadczenia mogą liczyć nauczyciele? Kto może skorzystać z nowych tablic trwania życia? Kiedy ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie? Na te i wiele innych pytań związanych w sprawach emerytalno-rentowych, odpowiedzą eksperci podczas najbliższych dyżurów telefonicznych- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dzwonić można:

  • 9 maja w godz. 8:00 - 10:00 pod nr tel. (56) 498 35 81 w zakresie zasad zawieszania lub zmniejszania świadczeń,
  • 11 maja w godz. 10:00 - 12:00 pod nr tel. (54) 230 72 57 w zakresie przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych, tablic trwania życia, świadczeń dla nauczycieli, emerytura
    z rekompensatą,
  • 11 maja w godz. 9:00 - 11:00 pod nr tel. (52) 336 61 41 w zakresie przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych,
  • 12 maja w godz. 9:00 - 11:00 pod nr tel. (52) 341 87 25 w zakresie kompletowania dokumentów do wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe.

Niektórzy przedsiębiorcy do 22 maja muszą rozliczyć składkę zdrowotną za ubiegły rok. Na pytania, jak to zrobić eksperci będą odpowiadać w najbliższy wtorek, 9 maja w godz. 9:00 - 11:00 pod nr tel. (52) 341 81 24 - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wzór Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu zamieszczono poniżej. Termin naboru ogłasza się od dnia 5 maja 2023 roku do dnia wyczerpania dedykowanych środków finansowych. Dofinansowaniu podlegać będzie min: wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana okien i drzwi w wyodrębnionych księgą wieczystą lokalach mieszczących się w budynkach wielorodzinnych. Aby uzyskać dofinansowanie spełnić należy wszystkie kryteria zapisane w Programie Priorytetowym Ciepłe Mieszkanie. Dofinansowanie beneficjentom ostatecznym udzielane będzie według kolejności zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. 730 987 569

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Załączniki:
Opis programu
Regulamin
Wniosek o dofinansowanie
Wzór umowy
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Wniosek o płatność dotacji
Wzór protokołu końcowego

Życzenie z okazji Świąt Wielkanocnych