Dyrektor: mgr Zofia Brzykcy

Adres: ul. Żnińska 17 88-410 Gąsawa

Numer telefonu: (52) 302 50 09

Strona internetowa:

E-mail: