INFORMACJA
Osoby, które przyjechały z zagranicy lub miały kontakt z osobami, które wróciły z zagranicy zobowiązani są niezwłocznie skontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie!
Telefony:
- 600 801 464 - telefon alarmowy
- (52) 303 11 35 - telefon czynny w godzinach pracy PSSE w Żninie