Nadleśnictwo Gołąbki informuje, że w okresie 4 - 23 maja 2020 roku planowany jest agrolotniczy zabieg zwalczania chrabąszcza na terenie Leśnictw Oćwieka, Głęboczek i Jeziora. Oprysk zagrożonych drzewostanów zostanie wykonany przy użyciu preparatu owadobójczego MOSPILAN 20 SP (0,4 litra/ha), środka obniżającego napięcie powierzchniowe IKAR 95 EC (1 litr/ha) i nośnika – woda (4 litry/ha), ogółem ciecz robocza w ilości ok. 5 litra/ha. Powierzchnia Gminy Gąsawa objęta zabiegiem wynosić będzie 161,03 ha.

Zgodnie z kartą charakterystyki preparatu MOSPILAN 20SP został dopuszczony do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie na podstawie decyzji MRiRW nr R-495/2016 z dnia 21.10.2016 roku. Jest to proszkowy środek owadobójczy rozpuszczalny w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na rośliny działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Wg informacji producenta zastosowanie nie wymaga okresu karencji dla ludzi, zwierząt, upraw zielonych i zbóż, nie przewiduje również działań prewencyjnych odnośnie pszczół. W środowisku ulega bardzo szybkiej degradacji do nietoksycznych produktów rozpadu. Nie kumuluje się w pyłku ani w nektarze, w naturze pszczoły nie są narażone na wzrost jego poziomu w organizmie i pożywieniu larw.

Z uwagi jednak na ochronę środowiska MOSPILAN 20SP nie będzie stosowany w strefie bezpośredniej wód otwartych, gdyż został zakwalifikowany do III klasy toksyczności i wykazuje szkodliwość wobec ryb i organizmów wodnych.