Organ prowadzący i dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Gąsawa podjęli wspólną decyzję, iż od dnia 6 maja 2020 roku Przedszkole Samorządowe w Gąsawie i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie oraz przy Szkole Podstawowej im. admirała floty Józefa Unruga w Laskach Wielkich nie zostaną otwarte.

Powyższa decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci uczęszczających do naszych placówek oraz dużym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

O dalszych decyzjach w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa informować.

Wytyczne ze strony Ministra Edukacji Narodowej

Wytyczne ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego