Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.