ZAWIADOMIENIE

            Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje II Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:     

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2017-2023,
    2. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030
  4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik