Zakład Robót Publicznych w Gąsawie w związku z zaistniałą sytuacją dotycząca występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS), podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować, iż inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą do odwołania przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

W celu ustalenia odczytu uprzejmie prosimy o:
- telefoniczne podawanie odczytów wodomierzy w godzinach 7:00 – 15:00
(52) 303 62 21
601 255 442
- za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podając odczyt należy podać również następujące informacje:
1) imię i nazwisko;
2) adres punktu odczytu wodomierza;
3) numer telefonu i adres e-mail.

Odbiorcy, którzy nie przekażą informacji o wskazaniu wodomierzy do dnia 15 maja 2020 r. zostaną obciążeni fakturą na podstawie ostatniego odczytu.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Gąsawie, banku, na poczcie lub na rachunek bankowy Zakładu Robót Publicznych, nr konta bankowego:
97 8181 0000 0000 4848 2000 0001.

Przedmiotowe działanie ma wyłącznie charakter prewencyjny – Zakład Robót Publicznych w Gąsawie mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński

Informuję, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 czynna będzie kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Osoby, które chcą dokonać płatności w kasie, proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tzn. używanie rękawiczek, masek ochronnych i zachowanie bezpiecznych odległości.

Do kasy proszę podchodzić pojedynczo!

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

W związku z trwającymi pracami w zakresie przebudowy drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka oraz części drogi gminnej Osiny - Chomiąża Szlachecka informuję, że w dniach 21-24 kwietnia 2020 r. prowadzone będą prace polegające na układaniu masy bitumicznej na całej szerokości jezdni tych dróg. Wykonawca deklaruje, że prace prowadzone będą możliwie sprawnie, w celu zminimalizowania uciążliwości dla użytkowników drogi. Niemniej jednak podczas prowadzenia tych prac z uwagi na ich zakres i proces technologiczny, droga będzie okresowo nieprzejezdna. Za powstałe niedogodności w imieniu Inwestora – Gminy Gąsawa i Wykonawcy - przepraszam.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/Błażej Łabędzki