Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje III nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
  6. Zakończenie sesji.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest spowodowany koniecznością wprowadzenia do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok dotacji w kwocie 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428" oraz zabezpieczeniu środków finansowych na cząstkową naprawę dróg gminnych, dla którego przeprowadzono już procedury przetargowe, w wyniku których wartość potencjalnej umowy przekraczałaby środki zabezpieczone w planie budżetu oraz wyrażenia zgody na niewyodrębnianie w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołeckie.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) - zobacz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434) - zobacz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 436) - zobacz

INFORMACJA
Osoby, które przyjechały z zagranicy lub miały kontakt z osobami, które wróciły z zagranicy zobowiązani są niezwłocznie skontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie!
Telefony:
- 600 801 464 - telefon alarmowy
- (52) 303 11 35 - telefon czynny w godzinach pracy PSSE w Żninie