Informuję, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 czynna będzie kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Osoby, które chcą dokonać płatności w kasie, proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tzn. używanie rękawiczek, masek ochronnych i zachowanie bezpiecznych odległości.

Do kasy proszę podchodzić pojedynczo!

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

W związku z trwającymi pracami w zakresie przebudowy drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka oraz części drogi gminnej Osiny - Chomiąża Szlachecka informuję, że w dniach 21-24 kwietnia 2020 r. prowadzone będą prace polegające na układaniu masy bitumicznej na całej szerokości jezdni tych dróg. Wykonawca deklaruje, że prace prowadzone będą możliwie sprawnie, w celu zminimalizowania uciążliwości dla użytkowników drogi. Niemniej jednak podczas prowadzenia tych prac z uwagi na ich zakres i proces technologiczny, droga będzie okresowo nieprzejezdna. Za powstałe niedogodności w imieniu Inwestora – Gminy Gąsawa i Wykonawcy - przepraszam.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/Błażej Łabędzki