Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje III nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
  6. Zakończenie sesji.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest spowodowany koniecznością wprowadzenia do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok dotacji w kwocie 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428" oraz zabezpieczeniu środków finansowych na cząstkową naprawę dróg gminnych, dla którego przeprowadzono już procedury przetargowe, w wyniku których wartość potencjalnej umowy przekraczałaby środki zabezpieczone w planie budżetu oraz wyrażenia zgody na niewyodrębnianie w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołeckie.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) - zobacz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 434) - zobacz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 436) - zobacz

INFORMACJA
Osoby, które przyjechały z zagranicy lub miały kontakt z osobami, które wróciły z zagranicy zobowiązani są niezwłocznie skontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie!
Telefony:
- 600 801 464 - telefon alarmowy
- (52) 303 11 35 - telefon czynny w godzinach pracy PSSE w Żninie

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Gąsawa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od 16 marca br. Urząd Gminy w Gąsawie oraz gminne jednostki organizacyjne wstrzymują bezpośrednią obsługę interesantów.

Ze względu na obecną sytuację w całym kraju wprowadzane są nowe zasady obsługi klientów instytucji państwowych i samorządowych, minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego Urząd Gminy w Gąsawie oraz gminne jednostki organizacyjne będą obsługiwać interesantów w inny sposób. Mieszkańcy nadal będą mogli uzyskać np. niezbędne dokumenty, gdyż zachowana zostanie ciągłość funkcjonowania.

W pilnych sprawach prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z konkretnym referatem lub jednostką. Kontaktować z Urzędem można się również za pośrednictwem Internetu, wykorzystując platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Kontakt ogólny do Urzędu Gminy w Gąsawie:

  • telefon (52) 303 62 10
  • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERATY

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
- (52) 303 62 13
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Finansowy:
- (52) 303 62 17
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Infrastruktury, Rozwoju Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
- (52) 303 62 23
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Oświaty, Sportu i Turystyki:
- (52) 303 62 11
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego:
- (52) 303 62 25
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płatności za podatki  i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też na konto podane poniżej:
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
09 8181 0000 0009 8645 2000 0001

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto podane w indywidualnej decyzji lub też na konto podane poniżej:
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
84 8181 0000 0009 8645 2000 0009

Punkt przyjmowania pism i wniosków w Urzędzie Gminy

W sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym, a także ustaleniu dnia i godziny, mieszkaniec będzie mógł dostarczyć wniosek wraz z dowodem wpłaty (np. dotyczący wydania aktów stanu cywilnego czy spraw obywatelskich), a następnie odebrać niezbędne dokumenty. O szczegółach ich odbioru i przekazania będzie informował – telefonicznie lub mailowo – dany pracownik merytoryczny.