Szkolenie, pn.: „Nowelizacja ustawy prawo o stowarzyszeniach – funkcjonowanie trzeciego sektora w nowych ramach prawnych”  realizowane jest  w ramach projektu  Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, który obejmuje cykl 20 szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowany na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania  jest bezpłatny.

Miejsce: Włocławek, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2

Termin: 15.05.2017r; godz.: 13.00 do 18.00

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o szkoleniu

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie
(ul. Leszka Białego 6, 88-410 Gąsawa)
prowadzonej przez Gminę Gąsawa

Wójt Gminy Gąsawa ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Gąsawie
(ul. Żnińska 17, 88-410 Gąsawa)
prowadzonego przez Gminę Gąsawa