Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz nałożonym obowiązkiem na Wójta Gminy Gąsawa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym od dnia 6 listopada br. Urząd Gminy w Gąsawie wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów.

Ze względu na obecną sytuację w całym kraju wprowadzane są szczególne zasady obsługi klientów w urzędach administracji publicznej, minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa. Pracownicy urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gąsawie. Mieszkańcy nadal będą mogli zrealizować sprawy wymagające natychmiastowego załatwienia.

Przed wejściem do urzędu ustawiona będzie urna, do której należy wrzucać wnioski, deklaracje i inne dokumenty skierowane do tutejszych organów. W pilnych sprawach prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z konkretnym referatem. Kontaktować z urzędem można się również za pośrednictwem Internetu, wykorzystując platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów elektronicznych, bez konieczności wizyty w urzędzie, lub w kasie urzędu, która czynna będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 12:00.

Kontakt ogólny do Urzędu Gminy w Gąsawie:

  • telefon (52) 303 62 10
  • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REFERATY

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
- (52) 303 62 13
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Finansowy:
- (52) 303 62 17
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Infrastruktury, Rozwoju Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
- (52) 303 62 23
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Oświaty, Sportu i Turystyki:
- (52) 303 62 11
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Stanu Cywilnego:
- (52) 303 62 25
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płatności za podatki i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też na konto podane poniżej:
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
09 8181 0000 0009 8645 2000 0001

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto podane w indywidualnej decyzji lub też na konto podane poniżej:
Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie
84 8181 0000 0009 8645 2000 0009

Punkt przyjmowania pism i wniosków w Urzędzie Gminy

W sprawach pilnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym, a także ustaleniu dnia i godziny, mieszkaniec będzie mógł dostarczyć wniosek wraz z dowodem wpłaty (np. dotyczący wydania aktów stanu cywilnego czy spraw obywatelskich), a następnie odebrać niezbędne dokumenty. O szczegółach ich odbioru i przekazania będzie informował – telefonicznie lub mailowo – dany pracownik merytoryczny.

UWAGA!

Każda osoba wchodząca do urzędu zobowiązana jest do zachowania wszelkich obowiązujących zasad higieniczno-sanitarnych tzn. obowiązkowa dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz zachowywanie bezpiecznych odległości od innych osób.

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, podjął decyzję o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować, iż inkasenci dokonujący odczytów wodomierzy nie będą do odwołania przeprowadzać odczytów przy bezpośrednim kontakcie z właścicielami nieruchomości.

Odbiorcy zostaną obciążeni fakturą na podstawie ostatniego odczytu wodomierza.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Gąsawie, banku, na poczcie lub na rachunek bankowy Zakładu Robót Publicznych, nr konta bankowego:
97 8181 0000 0000 4848 2000 0001.

Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem COVID-19 dotychczasowy sposób odczytów zostanie przywrócony.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński

Gąsawa, dnia 20 października 2020 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXIII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 09:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

Zaktualizowany harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2020 rok dostępny jest tutaj.

Gąsawa, dnia 21 września 2020 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku (wtorek) o godz. 09:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: