Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z nioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie darmowapomocprawna.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Wzorem lat ubiegłych, w związku z podjętymi działaniami przez Gminę Gąsawa oraz Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, mającymi na celu upamiętnienie uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz uczestników innych walk i wydarzeń znaczących dla Narodu i Państwa Polskiego, poprzez zamontowanie przy ich grobach tabliczek o treści: „Miejsce Pamięci Narodowej” Wójt Gminy Gąsawa zwraca się z prośbą o zgłaszanie się do Urzędu Gminy osób, których przodkowie byli weteranami walk o wolność i niepodległość Polski. Tabliczki będą finansowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, działające na terenie Gminy Gąsawa.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

Gąsawa, dnia 9 lipca 2020 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 roku (środa) o godz. 09:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: