pobierz informację

Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2020 rok dostępny tutaj.

Wójt Gminy Gąsawa
informuje, że w przypadku przerwy w dostawie wody,
awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
sprawy te należy zgłaszać
do Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
pod alarmowy numer telefonu 601 255 442.

Awarie zgłaszać można również
pod numerami telefonów
697 996 818 lub 609 178 270.