Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.