Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.