W dniach od 3 do 31 października 2019 r. Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żninie będzie przyjmować Wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.
W związku z tym, że stawka płatności dla wieloletnich użytków zielonych uzależniona jest od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe na 1 ha tych użytków uprzejmie proszę zainteresowanych rolników o zgłaszanie się do Biura ARiMR w Żninie w celu uzyskania danych dotyczących liczby posiadanych, w dniu szacowania szkód zwierząt z ww. gatunków. Dane te są niezbędne do poprawnego wypełnienia wniosku.
Ponadto niezbędne do poprawnej weryfikacji będą dane IRZ o średniej produkcji zwierzęcej.
Pełna informacja dostępna tutaj.