Jest to szlak, który swój początek ma w Złotowie, a kończy się w Biskupinie. Swoją trasę widzie przez Sobiejuchy, Izdebno i Gąsawę. Na teren gminy Gąsawa wjeżdżamy od strony Rogowa i w naszej gminie odwiedzamy dwie miejscowości: Gąsawę i Biskupin. W Gąsawie, na polu nad brzegiem Jeziora Gąsawskiego, po prawej stronie drogi prowadzącej do Żnina, prace wykopaliskowe odkryły ślady osadnictwa sprzed ok. 6000 lat. Wykazano, że ówcześni osadnicy stawiali bardzo długie i wąskie domy (30 – 40 m długości i 3 – 7 m szerokości). Na dzień dzisiejszy istnieją jedynie plany odbudowy osady z długimi domami.

Następnie udajemy się do Biskupina, gdzie zwiedzić możemy miejsca związane z początkiem osadnictwa na naszym terenie. Jest tutaj, jeden z najbardziej znanych w Europie, rezerwat archeologiczny, który obecnie zajmuje ok. 23 hektarów. Na podstawie badań archeologicznych określono, że gród w Biskupinie powstał ponad 2750 lat temu. Tamtejsi mieszkańcy zamieszkiwali swój gród przez niecałe 100 lat. Około VI – VII wieku naszej ery powstał tu gród wczesnośredniowieczny. Zwiedzając rezerwat zobaczyć możemy zrekonstruowane chaty wraz z wyposażeniem oraz muzeum, w którym zaprezentowane są znaleziska pochodzące z okresu od neolitu do średniowiecza.