Podróż tym szlakiem rozpoczynamy w Żninie, a kończymy w Biskupinie. Na swej trasie zobaczymy również muzeum w Wenecji. W stolicy Pałuk, na samym rynku, zwiedzamy Muzeum Ziemi Pałuckiej, w skład którego wchodzą dwa budynki: ratuszowa wieża z XV wieku, zwana potocznie Basztą oraz zabytkowy budynek z XIX wieku, zwany Magistratem.

W tym muzeum zobaczyć możemy wystawy dotyczące historii Żnina, etnografii regionu Pałuk oraz wiele innych. Również w Żninie wstępujemy Sufraganii. Tam znajduje się Muzeum Sztuki Sakralnej, gdzie zobaczyć można szaty i księgi liturgiczne oraz wiele zabytków sztuki sakralnej. Kolejną miejscowością jest Wenecja, znana w całej Polsce z muzeum o największej kolekcji parowozów, wagonów i pojazdów trakcyjnych na tory o rozstawie szyn 60 cm. Najstarszy parowóz w tym skansenie pochodzi z 1899 roku.

Ostatni etap naszej wyprawy znajduje się w Biskupinie. Na terenie rezerwatu można nie tylko zobaczyć rekonstrukcje dawnych chat osiedlowych, ale również wziąć udział w licznych warsztatach rękodzieła. W samym muzeum zobaczyć możemy liczne znaleziska pochodzące z okresu od neolitu do średniowiecza.