Gmina Gąsawa znajduje się w granicach Archidiecezji Gnieźnieńskiej od początków jej istnienia. Trasa opisywanego szlaku wiedzie przez wiele miejscowości, na terenie powiatu żnińskiego, w których znajdują się zabytkowe świątynie. Na Szlaku Pałuckich Kościołów w granicach naszej gminy znajdują się dwa kościoły, w Ryszewku i w Gąsawie.  

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny datowany jest na XVIII wiek. Jest to świątynia o konstrukcji zrębowej, zbudowana z drewna modrzewiowego na podmurowaniu kamiennym. W czasie wojny, kościół służył okupantowi na magazyn zbożowy. W 1997 roku przeprowadzono gruntowną renowację, która przywróciła pierwotny charakter kościoła. Ołtarz główny ma formę tryptyku z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz zdobionymi płaskorzeźbami. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z 1727 roku.

Kościół p.w. św. Mikołaja w Gąsawie, zwany również Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, to świątynia modrzewiowa o konstrukcji szkieletowo – zrębowej. Powstały w pierwszej połowie XVII wieku zabytek wybudowany był przez kanoników regularnych z Trzemeszna. Podczas remontu dachu i ścian zewnętrznych, który prowadzono w latach 1998-99, okryto cenne, zapomniane przez 150 lat, malowidła ścienne. Dziś wszystkie te malowidła, zarówno na ścianach, jak i na stropach, są odrestaurowane. Wchodząc do gąsawskiego kościoła wielu turystów na chwilkę „zamiera” – cała świątynia robi ogromne wrażenie. Uwagę zwraca również ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, który posiada ruchomą zasłonę przedstawiającą patrona kościoła – św. Mikołaja. Najstarszym elementem wyposażenia jest późnogotycka grupa ukrzyżowania z początków XVI wieku znajdująca się na belce tęczowej. Do nawy przylega kaplica św. Antoniego wybudowana w 1817 roku. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z przełomu XVIII – XIX wieku.