Na przestrzeni dziejów na terenie obecnego powiatu żnińskiego urodziło się i mieszkało wiele znanych osobistości. Warto więc odwiedzić i zobaczyć miejsca z którymi byli związani. Również gminy Gąsawa nie mogło zabraknąć na Szlaku Wybitnych Pałuczan. Trasa tej wędrówki wiedzie od Żnina przez Sielec, Paryż, Rogowo, Ryszewko, Wenecję, Januszkowo, Lubostroń, Łabiszyn, a kończy się w Barcinie. Miejscowością, która leży w naszej gminie jest Ryszewko.

To tutaj w 1900 roku urodził się Antoni Słomkowski. Był on pierwszym powojennym rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (lata 1944-1951). Za swoją działalność ksiądz Antoni w 1952 roku został aresztowany i skazany na karę więzienia. Do pracy na uczelni powrócił w 1957 roku i pracował tam przez 2 lata. Zmuszony do odejścia z uczelni zajął się organizowaniem rekolekcji kapłańskich oraz pielgrzymek nauczycielskich na Jasną Górę. Zmarł w 1982 roku w Ołtarzewie. Dla uczczenia jego pamięci, przy kościele w Ryszewku, postawiono w 2006 roku pamiątkową tablicę.