Szlak kajakowy Strugą Foluską prowadzi od Jeziora Kierzkowskiego do Jeziora Chomiąskiego. Na teren gminy Gąsawa wpływamy Jeziorem Ostrowieckim - jednym z najładniejszych jezior Pałuk. Następnie przepływamy na Jezioro Foluskie, a następnie na Jezioro Grzmiące.

 

Ostatnim akwenem na naszej trasie jest Jezioro Chomiąskie - drugie co do głębokości jezioro Pałuk.