Loga Rybactwo i Morze - Lokalna Grupa Rybacka Nasza Krajna i Pałuki - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

24 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Gąsawa z siedzibą w Gąsawie, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gąsawa, została podpisana Umowa o dofinansowanie nr 00074-6523.2-SW0210009/20/21. Umowa dotyczy realizacji projektu polegającego na "Utwardzeniu drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności została podpisana 24 maja 2021 r.

Wartość dofinansowania projektu w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych wynosi 66.833,00 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie 56.808,05 zł,
2) publicznych środków krajowych w kwocie 10.024,95 zł.

Celem projektu jest "zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie".

Operacja zostanie zrealizowana na działce o numerze ewidencyjnym nr 2 położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa.