Informacje o firamch dzialających na terenie Gminy Gąsawa można uzyskać ze strony CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.