UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" przez 5 dni, tj. od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. pełnione będą dyżury telefoniczne prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 12:00 oraz 15:00 - 17:00 pod numerem telefonu (52) 30 34 730 dla Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali nr 15 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja dotycząca wykonania funduszu sołeckiego za 2020 rok:
  1. dyskusja.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji
Józef Goc

Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje V nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 5 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2021-2030.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Zima to czas szczególnie dokuczliwy nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt mieszkających na zewnątrz.

Pamiętajmy, aby:
1. Zapewnić swojemu psu ocieploną budę poprzez wyłożenie jej elementów kocem lub słomą oraz zakrycie wejścia od góry uchylną klapką.
2. Zwolnić zwierzę z łańcucha podczas silnych mrozów, ponieważ brak ruchu u psa to podstawowy czynnik wychłodzenia organizmu. Zapewnić psom dużo ruchu.
3. Podawać ciepłą wodę do picia.
4. Zapewnić ciepłą karmę 2 razy dziennie.
5. Jeżeli jest to możliwe zabrać psa do domu.

Pamiętajmy również o innych zwierzętach takich jak koty wolnożyjące. Zapewnijmy im wejście do piwnic lub korytarzy w trudnym okresie zimowym.

Nie bądźmy obojętni!!!

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad: