Czyste Powietrze

Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze umiejscowiony jest w budynku Urzędu Gminy w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 8. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 4.
Numer telefonu komórkowego: 730 987 569
Numer telefonu stacjonarnego: (52) 303 62 35
W punkcie można uzyskać informacje dotyczące uzyskania dotacji na: wymianę źródła ciepła, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę drzwi i okien. termomodernizację domu i instalacje fotowoltaiczne. Dotacje za pośrednictwem Gminy Gąsawa pozyskać można składając odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek o przyznanie dotacji pomoże uzupełnić odpowiedni pracownik. Po przyznaniu dotacji pracownik obsługujący Punkt Informacyjny pomoże również w uzupełnieniu wniosku o płatność.
Zapraszamy do naszego Punktu.

Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 232 szt.
Liczba zawartych umów 200 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 97 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 2.647.579,53 zł
Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 218 szt.
Liczba zawartych umów 196 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 86 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 2.409.633,43 zł
Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 210 szt.
Liczba zawartych umów 185 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 78 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 2.006.141,70 zł
Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 190 szt.
Liczba zawartych umów 165 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 73 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 1.627.611,28 zł
Nazwa gminy Gąsawa
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 170 szt.
Liczba zawartych umów 150 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 60 szt.
Kwota wypłaconych dotacji 1.291.125,38 zł