Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 19 października 2021 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosku Gminy Żnin o przyznanie dotacji celowej przeznaczonej na partycypowanie w kosztach modernizacji torowiska Żnińskiej Kolei Wąskotorowej funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie na rok 2021.
 3. Ustalenie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2022 rok:
  1. podatku od nieruchomości,
  2. opłaty miejscowej,
  3. opłaty targowej,
  4. opłaty od posiadania psów.
 4. Omówienie prozpozycji zmian do budżetu Gminy na 2021 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.