Uprzejmie informujemy, że w rankingu najaktywniejszych gmin w programie Czyste Powietrze obejmującym II kwartał 2021 r. Gmina Gąsawa uplasowała się na pierwszym miejscu spośród wszystkich gmin powiatu żnińskiego pozostawiając daleko w tyle inne gminy z terytorium naszego powiatu.

Ranking gmin utworzony został na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu Czyste Powietrze złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach. Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w II kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

W klasyfikacji obejmującej całą Polskę Gmina Gąsawa zajęła 129. miejsce w rankingu.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Gąsawa za okazane zaufanie, gdyż to oni są współautorami tego sukcesu. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła i termomodernizacją budynku w ramach programu Czyste Powietrze do naszego punktu konsultacyjnego.