Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Fundacja Piękno Naszej Polski realizuje projekt pt. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki, którego celem jest promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn. Mapa Interaktywna Kulturalne Pałuki mająca na celu Promowanie Obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych poprzez wykonanie Mapy Interaktywnej Kulturalne Pałuki
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

M A P A