W związku z trwającymi pracami w zakresie przebudowy drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka oraz części drogi gminnej Osiny - Chomiąża Szlachecka informuję, że w dniach 21-24 kwietnia 2020 r. prowadzone będą prace polegające na układaniu masy bitumicznej na całej szerokości jezdni tych dróg. Wykonawca deklaruje, że prace prowadzone będą możliwie sprawnie, w celu zminimalizowania uciążliwości dla użytkowników drogi. Niemniej jednak podczas prowadzenia tych prac z uwagi na ich zakres i proces technologiczny, droga będzie okresowo nieprzejezdna. Za powstałe niedogodności w imieniu Inwestora – Gminy Gąsawa i Wykonawcy - przepraszam.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/Błażej Łabędzki