Informuję, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 czynna będzie kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Osoby, które chcą dokonać płatności w kasie, proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tzn. używanie rękawiczek, masek ochronnych i zachowanie bezpiecznych odległości.

Do kasy proszę podchodzić pojedynczo!

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki