Zawiadamiam, że zwołuję XVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2022 rok.
  4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik