Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie pod adresem gopsgasawa.bip.net.pl.

Oferty będą przyjmowane do dnia 14 listopada 2022 roku do godziny 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19, 88-410 Gąsawa.