Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 9 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 oraz w dniu 13 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie zagadnień związanych z odpadami komunalnymi.
  3. Omówienie zagadnień związanych z wywłaszczeniem gruntów pod drogę.
  4. Omówienie projektu budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2032.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.