Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Dziale Realizacji Świadczeń.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie pod adresem gopsgasawa.bip.net.pl.

Oferty będą przyjmowane do dnia 6 lutego 2023 roku do godziny 10:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19, 88-410 Gąsawa.