Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 9 lutego 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie zagadnienia dotyczącego wymiany na terenie gminy oświetlenia na oświetlenie energooszczędne.
  3. Informacja dotycząca działalności Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa.
  4. Sprawy bieżące:
    1. wniosek OSP Szelejewo.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.