Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 5 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy bieżące: remonty dróg.
  4. Sprawy bieżące: budowa dróg.
  5. Przedstawienie opinii właścicieli dotyczącej sprzedaży części nieruchomości w Nowejwsi Pałuckiej.
  6. Przedstawienie wniosku o sprzedaż nieruchomości gruntowej w Pniewach.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.