Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie.

Tematem posiedzenia będzie geotermia - wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz określenia możliwości ich wykorzystania.