Wniosek o oszacowanie strat powstałych wskutek suszy do pobrania tutaj.