Wędrówka na pieszym Szlaku Piastowskim, który ma całkowitą długość 28,7 km i oznaczony jest kolorem czerwonym, rozpoczyna się w Żninie w wiedzie przez Wenecję, Biskupin, Marcinkowo Dolne, Rogowo, Rzym, a kończy się w Reczu. Na teren naszej gminy wkraczamy od strony Wenecji.

Pierwszym obiektem, który napotykamy jest dawna stacja Biskupin, gdzie kilka lat temu istniało rozgałęzienie kolejki wąskotorowej na dwie trasy: w kierunku Gąsawy i Szelejewa oraz w kierunku Rogowa.

Za zakrętem opuszczamy szosę i obok istniejącego torowiska docieramy do miejscowości Biskupin. Skręcamy w prawo i docieramy do przystanku PKS, który znajduje się w centrum wsi. Od przystanku pokonujemy ok. 200 metrów na południe i skręcamy w prawo. Opuszczamy wioskę idąc nieco pod górę.

Dalej otwartym terenem dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo do Marcinkowa Dolnego. Przy zabudowaniach dworskich zbaczamy w prawo, aby przy zabytkowej zadaszonej pompie pójść ukośnie w lewo. Po przejściu następnych 200 metrów opuszczamy asfalt i idziemy w lewo wzdłuż dawnego toru kolei wąskotorowej. Następną miejscowością są Grochowiska Księże na terenie gminy Rogowo.