Swoją wędrówkę na żółtym szlaku rozpoczynamy przy bramie wejściowej do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Nasze kroki kierujemy wzdłuż toru kolejki wąskotorowej w kierunku Biskupina. Przy pierwszych zabudowaniach wsi Biskupin szlak łączy się ze szlakiem czerwonym. Razem z nim kierujemy się w lewo do szosy przy przystanku PKS i skręcamy w lewo.

Następnie idziemy prosto i przy zakręcie w lewo schodzimy z asfaltowej szosy na drogę polną. Idąc otwartym terenem wśród pól docieramy do asfaltowej drogi i skręcamy w lewo. Jesteśmy w Marcinkowie Górnym. Przechodzimy przez wioskę główną drogą i docieramy do szosy Gąsawa – Rogowo. Skręcamy w prawo, a po 200 m kierujemy się w lewo. Wchodząc na drogę asfaltową ukośnie zbaczamy w lewo, a po 300 m prostopadle w prawo. Docieramy do miejscowości Szelejewo. Na wysokości dworku skręcamy w lewo, a po dotarciu do szosy w prawo. Znajduje się tutaj przystanek PKS. Z przystanku kierujemy się w stronę szkoły, a przed nią skręcamy prostopadle w lewo. Dochodzimy do przydrożnego krzyża – w tym miejscu droga się rozwidla, asfalt prowadzi w prawo, a my idziemy prosto drogą polną.

Wśród pól docieramy do nadbiegającej z prawej strony drogi asfaltowej Gąsawa – Mogilno. Skręcamy nią w lewo, a po 100 m w prawo. Wędrujemy dalej na wschód i po chwili wkraczamy w urozmaicony las. Po przejściu 700 m do szlaku żółtego dołącza szlak niebieski. Następnie skręcamy w prawo i wkrótce docieramy do Gąsawki. Za zabudowaniami wkraczamy w las i na pierwszym rozwidleniu kierujemy się w prawo. Na skrzyżowaniu dróg, przy opuszczonym gospodarstwie, skręcamy w prawo i schodzimy w dół. Po pewnym czasie mijamy skrzyżowanie, przy którym stoi kapliczka i na początku biegnącej w lewo tłuczniowej drogi kierujemy się ukośnie w prawo i dochodzimy do zarośli, a następnie wychodzimy na skraj lasu. Po pewnym czasie drogą schodzącą w dół opuszczamy las przy zabudowaniach dawnej osady młyńskiej Bełki. Docieramy do szosy Gąsawa – Mogilno i skręcamy w prawo. Przechodzimy na drugi brzeg rzeczki i wchodzimy dość stromo po górę. Na krawędzi doliny znajduje się przystanek PKS Bełki. Tu schodzimy z asfaltu w lewo i opuszczamy dolinę Gąsawki. Dalsza część trasy prowadzi przez teren gminy Rogowo i prowadzi do Niestronna.