Kolejny pieszy szlak, oznaczony kolorem niebieskim, który swą trasą biegnie przez gminę Gąsawa. Wycieczkę rozpoczynamy na rynku w Gąsawie. Za domem nr 4 skręcamy w prawo i opuszczamy wieś. Dróżka skręca w prawo, a następnie kierujemy się w lewo. Po lewej stronie widać Jezioro Gąsawskie.

Dalej ścieżka schodzi na podmokłe łąki i wiezie równolegle do południowego brzegu jeziora w pewnej od niego odległości. W końcu docieramy na skraj wsi Komratowo. Przed wsią skręcamy w prawo i wędrujemy przez pofalowany teren podziwiając ciekawe krajobrazy. Idziemy dalej drogą tłuczniową i spod samotnego gospodarstwa ruszmy skrajem lasu na południe. Wkrótce, po lewej stronie, pojawiają się ośrodki wypoczynkowe. Dochodzimy do wsi Oćwieka i szosy Gąsawa – Mogilno. Na skrzyżowaniu kierujemy się prostopadle w lewo. Po chwili szosa skręca w prawo, a my idziemy prosto. Po opuszczeniu Oćwieki wchodzimy do lasu. Wraz z połączonym szlakiem żółtym docieramy do osady Gąsawka. Następnie wchodzimy ponownie w las i docieramy do rozwidlenia. Idziemy prosto, równolegle do jeziora. 

Przy jego wschodnim krańcu rozpoczyna się asfaltowa droga. Przechodzimy obok cmentarza i opuszczamy las. Dochodzimy do miejscowości Chomiąża Szlachecka. Następnie przechodzimy obok przystanku PKS i utwardzoną drogą kierujemy się dalej na północ. Idziemy skrajem lasów wzdłuż ośrodków wczasowych. Dalej szlakiem schodzimy w dół i za rowem skręcamy ukośnie w lewo. Wędrujemy piaszczystą drogą i przechodzimy przez las. Na skrzyżowaniu leśnych dróg idziemy w lewo i schodzimy skrajem lasu w dół. Za drugim gospodarstwem skręcamy w prawo i idziemy przez las. W dolinie Strugi Foluskiej znajduję się zespół zbiorników zwanych Stawami Folusz. Po pewnym czasie skręcamy prostopadle w prawo, a potem w lewo i wyżej położoną drogą dochodzimy do znajdującego się w lesie samotnego gospodarstwa. Idąc dalej drogą, wzdłuż linii energetycznej, wychodzimy na szosę z Wenecji do Dąbrowy. Skręcamy w lewo i przechodzimy przez dawną osadę Folusz. Na lewym brzegu doliny podchodzimy nieco pod górkę i zagłębiamy się w las. Za skrzyżowaniem dróg asfaltowych skręcamy ukośnie w prawo i idziemy drogą, która wznosi się łukiem w las. Na wzniesieniu skręcamy w prawo i przez dłuższy czas wędrujemy przez las, rosnący między jeziorami Pniewskim i Foluskim. Asfaltem kierujemy się w prawo, jeszcze raz przekraczamy Strugę Foluską i docieramy do położonego za mostem przystanku PKS. Dalej idziemy szosą pod górę, w kierunku wschodnim. Po 300 m skręcamy w lewo i mijamy kolonię domków letniskowych. Po pewnym czasie wchodzimy do wsi Wiktorowo o rozproszonej zabudowie, a następnie osiągamy skraj wysokiego lasu przy murowanej kapliczce i dębie o obwodzie 370 cm. Skręcamy w lewo i przechodzimy wzdłuż ściany lasu w stronę jeziora. Kierując się w prawo, po 200 m, skręcamy z asfaltu prostopadle w lewo na malowniczą drogę wijącą się przez stary bór mieszany równolegle do jeziora. Następnie wkraczamy na teren sąsiedniej gminy Dąbrowa i przez teren gminy Barcin docieramy do Lubostronia w gminie Łabiszyn.