Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddział Regionalny w Toruniu
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Żninie
serdecznie zapraszają na

Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kontroli na miejscu metodą FOTO

Podczas spotkania przedstawiona zostanie specyfika kontroli kwalifikowalności powierzchni prowadzonej metodą FOTO na obszarach gmin Gąsawa, Rogowo, Janowiec Wielkopolski.

Omówione zostaną zasady i etapy realizacji tego typu kontroli, przewidywane ramy czasowe obsługi całego procesu oraz wpływ wyników kontroli na wysokość płatności bezpośrednich.

Termin spotkania: 29 września 2016 r. godz. 10:00

Miejsce spotkania: Gminny Dom Kultury w Rogowie (ul. Kościelna 4a)

 !!! UWAGA  !!!

Utrudnienia w ruchu drogowym podczas podczas Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Pałuki Tour” 4 września 2016 r. więcej informacji