Gmina Gąsawa przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

PGN jest dokumentem strategicznym, opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, w tym m.in.:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Opracowanie PGN obejmuje w swoim zakresie stworzenie bazy danych, która umożliwi inwentaryzację emisji CO2, gazów i pyłów na terenie Gminy. W Planie określone zostaną działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w Naszym regionie.

PGN pozwoli realizować zadania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, które mają szansę uzyskać dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat przeprowadzanych prac dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Naszej Gminy.

 

 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych mebli oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed posesji mieszkańców gminy Gąsawa

 

Data:
4 sierpnia 2016 r. od godziny 7:00
Miejscowości:
Godawy, Łysinin, Komratowo, Annowo, Wiktorowo, Ostrówce, Pniewy

 

Data:
5 sierpnia 2016 r. od godziny 7:00
Miejscowości:
Nowawieś Pałucka, Obudno, Chomiąża Szlachecka, Laski Wielkie, Laski Małe, Piastowo, Rozalinowo

 

ZBIERAMY:
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wanny, muszle toaletowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny

NIE ZBIERAMY:
drewnianych desek, belek, paneli, ram okiennych, drzwi, płotów, grzejników, płytek, rolet, części samochodowych, odpadów remontowych, odpadów ogrodowych, worków na śmieci lub kartonów z odpadami domowymi